Nawigacja

Poniedziałek 15.10.2018

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Starogrodzie jest możliwy pod numerem
tel. nr. (56) 676 08 00,

3) dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce,

4) odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) każdy rodzic / opiekun prawny uczenia ma prawo żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo downiesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie,

7) ) każdy rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Akcje

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Aktualności

 • Święto Szkoły
  28.09.2018

  Dnia 28 września 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Szkoły. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas oglądali prezentacje multimedialne oraz filmy związane z postacią naszej  patronki – Ireną Sendlerową. Następnie wykonywali prace plastyczne, nawiązujące do obejrzanych materiałów. Uczniowie klas młodszych odwiedzili miejsca pamięci narodowej  w Starogrodzie.  Natomiast klasa III gimnazjum wraz z p. G. Bukowską oraz B. Mazurkiewicz udała się do Płutowa, by złożyć kwiaty
  i zapalić znicze przy pomniku upamiętniającym zamordowanych w tych okolicach Polaków. Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Szkoły była uroczystość w sali gimnastycznej. W poczet uczniów szkoły podstawowej przyjęci zostali uczniowie klasy I, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Pani Dyrektor Ewa Kaczmarek symbolicznym ołówkiem pasowała naszych najmłodszych kolegów
  na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie. Następnie miało miejsce podsumowanie działań związanych z obchodami Roku Ireny Sendlerowej oraz wręczenie nagród
  za konkursy dotyczące życia i twórczości naszej patronki. Na zakończenie zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Życie w słoiku” przygotowany przez grupę uczniów naszej szkoły pod opieką p.  A. Matus i p. R. Piękoś – Małeckiej.

 • Pasowanie pierwszoklasistów
  28.09.2018

  28 września, podczas obchodów Święta Szkoły, miała miejsce ważna uroczystość dla naszych najmłodszych uczniów.  Jedenaścioro niedawnych przedszkolaków zostało przyjętych do grona pełnoprawnych uczniów. Pierwszoklasiści popisali się przed zaproszonymi gośćmi oraz starszymi kolegami recytacją i śpiewem, znajomością zasad ruchu drogowego i zdrowego odżywiania, umiejętnością pięknego malowania oraz znajomością symboli narodowych. Kiedy już wykazali się, że zasługują na miano uczniów, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły z wizerunkiem patronki Ireny Sendlerowej, a następnie  dyrektor szkoły pani Ewa Kaczmarek symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania. Po tej uroczystości maluchy otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców oraz wójta Gminy Chełmno pana Krzysztofa Wypija. 

 • Akcja "BohaterON" - kartka dla powstańca warszawskiego
  21.09.2018

  Nasza szkoła włącza się w wiele akcji ogólnopolskich. Jedną z nich jest „BohaterON” czyli kartka dla powstańca warszawskiego. W tym roku uczniowie z klas VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum napisali kartki, w których dziękują za walkę, dzielność, a także heroizm powstańców. Młode pokolenie nadal pamięta, jak ważnym czasem na kartach historii Polski był wybuch powstania warszawskiego i wytrwała walka powstańców. Pisanie kartek poprzedziły lekcje dotyczące przebiegu powstania warszawskiego. Młodzież wysłuchała wywiadów z powstańcami, po czym każdy wybrał z listy umieszczonej na stronie „BohaterON” osobę ,do której chciałby wysłać  kartkę. Choć czasami trudno było znaleźć słowa, które oddadzą naszą wdzięczność to w efekcie każdy, jedni w prostych słowach DZIĘKUJĘ inni w słowach podziwu, oddali cześć BOHATEROM Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Szkolną akcję zorganizowały i przeprowadziły panie: R. Piękoś-Małecka, J. Grygorowicz i A. Matus.

 • Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"
  07.09.2018

  Już po raz czwarty w naszej szkole odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”. W tym roku uczniowie klas VII-VIII i III gimnazjum czytali fragmenty „Przedwiośnia”. Lekturę powieści S. Żeromskiego poprzedziła prezentacja dotycząca życia i twórczości pisarza. Każdy uczeń, na pamiątkę tego wydarzenia, w zeszycie przybił pieczątkę z logo tegorocznej akcji.

  Pomimo, iż tekst powieści nie należy do najprostszych, gdyż zawiera mnóstwo symboli i nawiązań do wydarzeń historycznych, to uczniowie z uwagą słuchali czytanych przez uczennice klasy III gimnazjum fragmentów.

 • Konkurs piosenki "Złota nutka"
  19.06.2018

  19 czerwca 2018 roku odbyła sie kolejna edycja Konkursu Piosenki Szkolnej „Złota nutka”. Uczniowie wystąpili w dwóch kategoriach: klasy I-III i VI-VI, a ich talent i zmagania oceniało jury w składzie: pani dyrektor Ewa Kaczmarek oraz Małgorzata Hejmowska, nauczycielka muzyki. Występy uczestników konkursu nagradzane były gromkimi brawami, co, z pewnością, dodawało im otuchy przed werdyktem jury. W kategorii klas młodszych I miejsce zajął zespół „My trzy” w składzie Lena Skorupska, Edyta i Emilia Krawczyk. II miejsce Julia Post i duet Paulina Zdanowicz i Wiktoria Stolarska, zaś III Jan Gronowski i również duet Małgorzata Felisiak  i Radosław Pawski. W kategorii klas starszych bezapelacyjnym zwycięzcą był Miłosz Grygorowicz, zaś II miejsce zajął Kacper Bruś i duet Maja Szwajkowska i Justyna Baumgart. Wszystkim nagrodzonym gratuluję odniesionego sukcesu i zapraszam kolejny konkurs w przyszłym roku. Opiekun imprezy Ilona Lewandowska.

 • IV Międzynarodowy Zjazd Szkół i Placówek Sendlerowskich
  08.06.2018

  W dniach 8 - 10 czerwca 2018 roku delegacja Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie uczestniczyła w IV Międzynarodowym Zjeździe Szkół
  i Placówek Sendlerowsich, który odbył się w Gdańsku. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Otylia Przybycień, Martyna Godek oraz przewodniczący Daniel Syrek. Opiekunami były: pani dyrektor Ewa Kaczmarek oraz Renata Piękoś.

  Gospodarzem spotkania była Bursa Gdańska mieszcząca się na Podwalu Staromiejskim. Uczestnikom zapewniono mnóstwo atrakcji, m.in.: koncert organowy
  w Katedrze Oliwskiej, spacer pod pomnik na Westerplatte, rejs statkiem wycieczkowym, czy zwiedzanie Starego Miasta  oraz Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem
  .

 • Dzień Matematyki
  16.05.2018

  Dnia 16 maja 2018r. w naszej szkole odbył się Dzień Matematyki  

  pt: „Matematyka w rysunkach”. Tegoroczne spotkanie z matematyką rozpoczęliśmy pierwszym etapem konkursu Mistrz Rachunku Pamięciowego. Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe tzn. klasy IV-VI oraz klasy VII sp i gimnazjum . Uczniowie spotkanie z zadaniami matematycznymi rozpoczęli od wykonania w grupach trzyosobowych kompozycji „Cyrklem rysowane” przedstawiającej postać, zwierzę lub krajobraz. Prace pobudzały wyobraźnię uczniów, były wykonane z dużym zaangażowaniem, a najładniejsze zostały wywieszone na korytarzu. W następnej kolejności  uczniowie wykonywali zgodnie z instrukcją zadania z serii Matlandia,

 • I Regionalny Zjazd Szkół Sendlerowskich
  18.05.2018

  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Weronika Polińska i Karolina Baumgart oraz poczet sztandarowy – Weronika i Agata Kromp oraz Kacper Bruś, brali udziałw I Regionalnym Zjeździe Szkół Senlerowskich, który odbył się 18.05.2018 w Szkole Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.  

  Po uroczystym otwarciu zjazdu i okolicznościowych wystąpieniach jego uczestnicy mogli obejrzeć przejmujące i skłaniające do refleksji i przemyśleń przedstawienie pt: ”Tam w getcie głód, i nędza, i chłód, i gorsza od głodu, od chłodu, tęsknota…- wspomnienie o Irenie Sendlerowej”, które przygotowali i przedstawili uczniowie i nauczyciele szkoły nr 58.

 • Noc z książką
  25.05.2018

  Już po raz drugi obyła się impreza kulturalna czyli "Noc z książką". Tym razem uczestnicy zmierzyli się z tekstami legend polskich. Wykonywali różne zadania: klalambury, rysunek czy quiz dotyczący znajomości legend. Kolejnym etapem zmagań z historią legend były zadania przygotowane przez dyrektor Biblioteki Gminnej panią M. Przybycień-Rybak. Uczestnicy bardzo chętnie odgadywali przygotowane przez panią biliotekarkę zagadki. To zadanie wywołało wiele pozytywnych emocji. Wieczorem wszyscy uczestnicy oglądali filmy nakręcone na podstawie motywów z książek. Imprezę kulturalną przygotowały panie J. Grygorowicz i A. Matus przy współpracy z panią M. Przybycień-Rybak.

 • Skwerek Ireny Sendlerowej
  25.05.2018

  W styczniu 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do marszałka Sejmu z inicjatywą upamiętniającą wyjątkową postać Ireny Sendlerowej, nazywanej „Matką Dzieci Holokaustu”. Dzięki jego staraniom została podjęta Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Roku, w którym mija 10 lat od śmierci patronki naszej szkoły.

  Również nasza szkoła postanowiła włączyć się w obchody upamiętniające tę postać, traktowaną jako bohaterkę, chociaż sama o sobie mówiła: „Nie róbcie ze mnie żadnej bohaterki. Robiłam tylko to, co każdy powinien zrobić.”

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć