Nawigacja

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Starogrodzie jest możliwy pod numerem
tel. nr. (56) 676 08 00,

3) dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce,

4) odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) każdy rodzic / opiekun prawny uczenia ma prawo żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo downiesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie,

7) ) każdy rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  w związku z kolejnym dużym przyrostem zachorowań na COVID-19 rząd przedstawił nowe obostrzenia. Rozszerzono zdalne nauczanie na klasy I-III. Przedłużono naukę zdalną dla klas IV-VIII. Zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku 9 listopada 2020 r. Zajęcia stacjonarne zawieszone zostały do 29 listopada 2020 r.

  Oddziały przedszkolne ( w tym tzw. "zerówka") będą funkcjonowały bez zmian.

  Proszę o śledzenie na bieżąco ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.

  tel. do sekretariatu: 56 676 08 00, 531 090 524

 • 19.10.2020

  Kolejny już raz cała społeczność naszej szkoły- uczniowie, nauczyciele, pracownicy
  i rodzice wykazali się ogromną empatią i wielkim sercem. Jak mawiała nasza patronka, I.Sendlerowa, że jeżeli pomaga się jednemu człowiekowi, to tak, jakby pomagało się całemu światu. Zebraliśmy więc siły i postanowiliśmy pomóc chłopcu zmagającemu się z guzem mózgu, który od pół roku walczy o życie i zdrowie w Stanach Zjednoczonych. Zorganizowaliśmy zbiórkę kasztanów. W ciągu zaledwie kilku dni zgromadziliśmy aż 920 kg tego cennego surowca, ze sprzedaży którego uzyskaliśmy 740 zł i za pośrednictwem fundacji SIEPOMAGA przekazaliśmy w całości na konto Mateusza Oźminy, dziesięciolatka
  z Przysieka, którego cała Polska zna jako Małego Wojownika.

 • Szanowni Państwo,

  w związku z sytuacją epidemiczną w kraju od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. nauka w klasach IV – VIII odbywać się będzie w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do 8 listopada 2020 r. Dla dzieci do lat 16 wprowadzono zakaz wychodzenia z domu bez osoby dorosłej w godz. 8.00 - 16.00.

  Proszę, aby uczniowie klas IV - VIII w dni nauki szkolnej byli aktywni w Librusie (uczniowie korzystają ze swoich kont). Odbierali wiadomości i podejmowali aktywność potwierdzającą zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającą podstawę do oceny ich pracy. W razie trudności proszę pisać do nauczycieli.

 • Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

  • dystans
  • dezynfekcja
  • maseczka
  • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

  Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem (MZ).

 • 20.10.2020

  Dziś odbyło się uroczyste „Pasowanie na Starszaka” a w młodszej grupie „Pasowanie na przedszkolaka”. Ze względu na pandemię publiczność była mniejsza niż zwykle (bez udziału rodziców). Dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne po czym pasowania na grzecznego przedszkolaka dokonała Pani Dyrektor . Każdy pasowany Misiu i Smerf otrzymał słodką niespodziankę zakupioną przez wychowawczynie. Po części oficjalnej Rada Rodziców zorganizowała dla wszystkich tort i poczęstunek. Były także gratulacje oraz chwila dla fotoreporterów. Z uśmiechem na buziach, w atmosferze radości i przyjaźni minął kolejny,  ale jak ważny dla dzieci dzień w przedszkolu.

 • 13.10.2020

  Dnia 13 X 2020 roku odbył się w Naszej Szkole Powiatowy Turniej Szachowy - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nasze świetne drużyny zdobyły łącznie 12 medali. 8 złotych i 4 srebrne. Jesteśmy Mistrzami Powiatu w obu kategoriach. Nasz najmłodszy zawodnik Maksymilian który również zdobył złoty medal uczęszcza do klasy I. Gratulujemy Zwycięzcom, życzymy im dalszych sukcesów szachowych. Dziękujemy również Organizatorom, przybyłym Sędziom oraz Radzie Rodziców.

 • 01.10.2020

  Przez trzy dni w naszej szkole królowała tabliczka mnożenia. Okazało się, że nasi uczniowie nieźle sobie z nią radzą oraz, że tabliczka mnożenia to możliwość zorganizowania wielu ciekawych zabaw, konkursów oraz zajęć.
  Było bingo, konkursy (Królowa Skakanki, Piłkarz Matematyk, Mistrz Spostrzegawczości), łamigłówki, zagadki. Po prostu dużo się działo.

 • 02.10.2020

  W tym roku 2 października świętowaliśmy kolejną rocznicę nadania imienia i wręczenia sztandaru naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas ozdobili kwiatami portret patronki Ireny Sendlerowej, a także poznawali fakty z życia bohaterki. Starsi uczniowie, którzy mają więcej wiadomości na ten temat, wzięli udział w klasowych konkursach wiedzy. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią, nie mogliśmy spotkać się wszyscy razem, żeby przedstawić efekty swojej pracy. Dlatego też na korytarzach szkolnych zorganizowaliśmy wystawę naszych portretów. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku 10 rocznicę będziemy mogli świętować bardzo uroczyście i bez przeszkód.

 • 28.09.2020

  Dnia 28 września 2020 na stadionie w Chełmnie odbyły się zawody sportowe pod nazwą "Czwartek Lekkoatletyczny". Wzięły w nich udział szkoły podstawowe z powiatu chełmińskiego. Nasza szkoła również wystawiła swoją reprezentację. Wszyscy bardzo dzielnie walczyli w swoich konkurencjach.

  Najlepsze miejsca zdobyli:

  Laura Piotrowska-I miejsce w pchnięciu kulą,

  Julia Piotrowska- II miejsce w pchnięciu kulą,

  Maciej Geppus - II miejsce w biegu na dystansie 60 m

  Janek Gronowski- II miejsce w biegu na dystansie 60 m (w kategorii chłopcy rocznik 2010)

 • 22.09.2020

  Dnia 22 września 2020 roku odbyły się w naszej szkole ćwiczenia ewakuacyjne. Gdy został ogłoszony alarm wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy zgodnie z procedurami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. O wydarzeniu została powiadomiona straż pożarna , niestety z powodu panującej pandemii COVID-19 nie wszyscy strażacy mogli brać udział w ćwiczeniach. Przybyło tylko dwóch przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

  Po sprawdzeniu, czy wszystkie osoby są na miejscu i zapisaniu ilości osób oraz krótkiej pogadance uczniowie udali się z powrotem na lekcje.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie
  Starogród 33, 86-200 Chełmno
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć