Nawigacja

Piątek 18.01.2019

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Starogrodzie jest możliwy pod numerem
tel. nr. (56) 676 08 00,

3) dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce,

4) odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) każdy rodzic / opiekun prawny uczenia ma prawo żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo downiesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie,

7) ) każdy rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Akcje

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Aktualności

 • Mikołajki - ubieranie choinki
  06.12.2018

  Dzień 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole dla klas 0-3 szkoły podstawowej jest czasem magicznym i wtedy czujemy, że święta tuż tuż. A za sprawą przystrajania choinki na korytarzu szkolnym własnoręcznie wykonanymi ozdobami przez uczniów. Corocznym zwyczajem pani Dyrektor Ewa Kaczmarek przywitała wszystkie dzieci. Każda klasa przygotowała krótką inscenizację i piosenki. Na zakończenie była sesja zdjęciowa z choinką w roli głównej.

 • Konkurs ekologiczny "Ptaki naszych pól i lasów"
  26.11.2018

  Dnia 26 listopada 2018 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Ptaki naszych pól i lasów”, którego celem było rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą, dostrzeganie zagrożeń, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, również zapoznanie uczniów z gatunkami ptaków zimujących oraz sposobami ich żywienia i bytowania. Uwrażliwianie na sprawy najbliższego otoczenia i problemy globalne zachowania gatunków ptaków.

  W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najmłodsi z klas I-III odwzorowali umiejscowienia ptaków i narysowali linię melodyczną z siedzącymi ptakami. Z kolei uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym i wykonali plakaty z hasłem zachęcającym do dbania o ptaki. Młodzież z klas VII-VIII i III gimnazjum uczestniczyła w konkursie „Projekt ogrodu przyjaznego dla ptaków”.

 • Dzień Życzliwości
  23.11.2018

  Dnia 23 listopada 2018 roku tj. piątek w naszej szkole życzliwości wobec siebie i innych było bardzo wiele. A to za sprawą obchodów Dnia Życzliwości pn. “Dobre maniery- znam i stosuję”. Z tej okazji już od środy cała szkoła świętowała tą akcję. Działała poczta “Dobrych życzeń”, do której każdy mógł włożyć liścik do danej osoby z miłymi życzeniami. Listy były rozdawane po klasach w piątek. Każda klasa wybrała swojego reprezentanta do quizu o dobrych manierach, a z oddziału “0” 3 osoby. Społeczność uczniowska w piątek wywiesiła na swoje drzwi od sali lekcyjnej pięknie ozdobione wizytówki z cytatem o wychowaniu, kulturze osobistej. Uczniowie podeszli do tego zadania kreatywnie, każda była niepowtarzalna. W klasie uczniowie na proporczykach pisali swojemu koledze i koleżance coś miłego, pozytywną cechę . Z utworzoną “Nicią Życzliwości” wszyscy przyszli na salę gimnastyczną.

 • Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"
  05.11.2018

  Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii społecznej “Kręci mnie bezpieczeństwo”, którą aktywnie prowadzi także nasza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. W spotkaniu, które poprowadził Pan Asp. Marcin Skorupski wzięli udział najmłodsi- oddział 0 i klasy 1-3 Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.  Dzisiaj dzieci miały okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i zdobyć nową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także o istotnej roli czujek w pomieszczeniach domowych. Była okazja do praktycznego przećwiczenia, jak powinna prawidłowo wyglądać rozmowa z dyspozytorem Straży Pożarnej, kiedy zadzwonimy w sytuacji ważnej i zagrażającej komuś życiu. Strażak uczulił uczniów, żeby nie korzystać z numerów alarmowych dla zabawy, bo w tym czasie ktoś może potrzebować pomocy, a nasza zabawa może niestety czasami być przyczyną kogoś śmierci. Nasi uczniowie chcą być bezpieczni i chętnie słuchali porad strażaka. To kolejna bezcenna lekcja o swoim i cudzym bezpieczeństwie.

 • Spotkanie z szynszylami
  16.10.2018

  Dnia 16 października 2018 roku w klasie 3 szkoły podstawowej w Starogrodzie mieliśmy spotkanie z szynszylami o imionach: Lulu i Fafik. Właścicielką ich jest nasza koleżanka z klasy Anita. Mają rok i mięciutkie futerka. Dowiedzieliśmy się, że prowadzą nocny tryb życia, co jedzą, jak żyją. Spotkanie było ciekawe i interesujące. Osoby chętne mogły pogłaskać szynszyla, nakarmić go. Bardzo podobała się nam “żywa” lekcja przyrody. Dodatkowo mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie zwierzęta ma Anita.

 • Dzień Edukacji Narodowej
  12.10.2018

  12 października klasa VIII zaprosiła Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowską na apel z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Wraz z agencją turystyczną Eighth Wonder, prowadzoną przez Oliwię Jarocką, mogliśmy odbyć krótką podróż po krajach anglojęzycznych. Przewodnikami byli: Elżbieta II (Karolina Baumgart), Król Artur (Bartosz Herbuś), Szkot (Hieronim Pliszka), Leprechaun (Jakub Raniszewski) i Kowboj (Kamil Zielazny). Stroną „techniczną” przedstawienia zajęły się Maja Michalska i Weronika Polińska, które przygotowały prezentację i fragmenty filmów o Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i USA. Uroczystość przygotowały panie D. Krawiec i B. Kubacka.

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków
  09.10.2018

  Dnia 9 października 2018 r. w naszej szkole miał miejsce Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków. Jest to akcja zainicjowana przez sieć sklepów Biedronka, mająca na celu promowanie czytelnictwa. Członkinie aktywu bibliotecznego – Józefina Geppus, Nikola Rembecka, Karmela Dekowska, Martyna Głowacka, Antonina Kromp, Jessica Krzywdzińska, Julia Smolińska oraz Róża Buchholz – czytały uczniom z oddziału  przedszkolnego oraz uczniom klas I-III sp książkę pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie wysłuchali wesołych przygód szóstki przyjaciół: lisa, sowy, bobra, zajęczycy, jeża i rysia.

 • Święto Szkoły
  28.09.2018

  Dnia 28 września 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Święto Szkoły. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas oglądali prezentacje multimedialne oraz filmy związane z postacią naszej  patronki – Ireną Sendlerową. Następnie wykonywali prace plastyczne, nawiązujące do obejrzanych materiałów. Uczniowie klas młodszych odwiedzili miejsca pamięci narodowej  w Starogrodzie.  Natomiast klasa III gimnazjum wraz z p. G. Bukowską oraz B. Mazurkiewicz udała się do Płutowa, by złożyć kwiaty
  i zapalić znicze przy pomniku upamiętniającym zamordowanych w tych okolicach Polaków. Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Szkoły była uroczystość w sali gimnastycznej. W poczet uczniów szkoły podstawowej przyjęci zostali uczniowie klasy I, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Pani Dyrektor Ewa Kaczmarek symbolicznym ołówkiem pasowała naszych najmłodszych kolegów
  na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie. Następnie miało miejsce podsumowanie działań związanych z obchodami Roku Ireny Sendlerowej oraz wręczenie nagród
  za konkursy dotyczące życia i twórczości naszej patronki. Na zakończenie zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Życie w słoiku” przygotowany przez grupę uczniów naszej szkoły pod opieką p.  A. Matus i p. R. Piękoś – Małeckiej.

 • Pasowanie pierwszoklasistów
  28.09.2018

  28 września, podczas obchodów Święta Szkoły, miała miejsce ważna uroczystość dla naszych najmłodszych uczniów.  Jedenaścioro niedawnych przedszkolaków zostało przyjętych do grona pełnoprawnych uczniów. Pierwszoklasiści popisali się przed zaproszonymi gośćmi oraz starszymi kolegami recytacją i śpiewem, znajomością zasad ruchu drogowego i zdrowego odżywiania, umiejętnością pięknego malowania oraz znajomością symboli narodowych. Kiedy już wykazali się, że zasługują na miano uczniów, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły z wizerunkiem patronki Ireny Sendlerowej, a następnie  dyrektor szkoły pani Ewa Kaczmarek symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania. Po tej uroczystości maluchy otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców oraz wójta Gminy Chełmno pana Krzysztofa Wypija. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć