Nawigacja

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA OD NAS I DLA NAS.


 

Przesyłamy podziękowania, otrzymujemy podziękowania

Rok szkolny 2017/2018

Podziękowania dla p. Resczyńskiej, Herbuś, Przybycień, Pasińskiej, Dekowskiej, Buchholz, Post, Syerek, Brandt, Strużyńskiej   za upieczenie ciast na Dzień Babci i Dziadka.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za zakup Ozobotów da nauki programowania.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za zakup zegarów szachowych na potrzeby szkoły.

Serdeczne podziękowania dla pani Brandt  za przkazanie swoich rękodzieł na kiermasz świąteczny organiozwany przez naszych uczniów.

 

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowania dla p.MICHAŁA PIOTROWSKIEGO   za transport prac konkursowych do Torunia.
Serdeczne podziękowania dla RODZICÓW  za upieczenie ciast na uroczystośc z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Podziękowanie od uczniów klas 0-III wraz z wychowawczyniami dla klasy III gimnazjum oraz Pani Joanny Grygorowicz za przygotowanie dekoracji sali, muzyki i pomoc w prowadzeniu balu karnawałowego.
Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zorganizowanie spotkania z Mikołajem oraz zakup paczek dla dzieci.
Podziekowanie dla GMINY CHEŁMNO za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów.
Podziękowanie dla RODZICÓW, UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW i NAUCZYCIELI   za przekazanie darów do szlachetnej paczki.
Podziękowania dla Sołectwa Wsi Starogród  za przekazanie środków finansowych na zakup nagród dla uczniów.
Podziękowania dla Pana Marcina Skorupskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie  za pomoc w akcji Szlachetna paczka.
Podziękowania dla Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie bryg. mgr inż. Karola Utraty za pomoc w akcji Szlachetna paczka.
Podziękowania dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Urząd Gminy Chełmno) za zorganizowanie dyżruów psychologa dla uczniów i rodziców.
Podziękowanie dla Pani Agnieszki Matus i uczniów Szkoły Podstawowej w Starogrodzie za przedstawienie teatralne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie.
Podziękowanie dla Cargill sp. z o.o.  za uprzekazanie komputerow na potrzeby szkoły.

Rok szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Starogrodzie za udział w akcji  charytatywnej Góra Grosza.
Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie składa serdeczne podziękowanie dla ZESPOŁU SZKÓŁ  W STAROGRODZIE za pomoc o okazywanie serca dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Chełmnie.
Serdeczne podziękowania dla RODZICÓW  za upieczenie ciast na uroczystośc z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz za przygotowanie strojów na występy.
Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zorganizowanie spotkania z Mikołajem oraz zakup paczek dla dzieci.
Podziekowanie dla GMINY CHEŁMNO za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów.
Podziękowanie dla APTEKI DYŻURNEJ W GRUDZIĄDZU za przekazanie darów do świątecznej paczki.
Podziękowanie dla APTEKI PANACEUM W CHEŁMNIE   za przekazanie darów do świątecznej paczki.
Podziękowanie dla RODZICÓW, UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW i NAUCZYCIELI   za przekazanie darów do świątecznej paczki.
Podziękowanie dla p. Marleny Brandt  za przekazanie pięknych wytworów na nasz kiermasz świąteczny.
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej w Starogrodzie   za udział w projekcie "Trzy biografie- wiele historii...".
Podziękowanie dla p. Pawła Pyłki za transport uczniów i nauczycieli do Torunia.
Podziękowanie dla p. Sylwii Kozdroń za transoport przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na konferencję w Chełmnie.
Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Starogrodzie za udział w akcji "Przekręć się na pomaganie" polegającej na zbieraniu nakrętek.
Podziękowanie dla INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ (Komisja Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu za przekazanie broszur edukacyjnych  z serii „Patroni naszych ulic” pt. Irena Sendlerowa, które wykorzystamy na nagrody dla uczniów w konkursach tematycznie związanych  z patronka naszej szkoły.

 

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie składa serdeczne podziękowanie dla ZESPOŁU SZKÓŁ  W STAROGRODZIE za pomoc o okazywanie serca dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Chełmnie.

 

Serdeczne podziękowania dla RODZICÓW  I RADY RODZICÓW za upieczenie ciast i dofinansowanie organizacji Dnia Babci i Dziadka.
Podziękowanie dla PAŃSTWA JOANNY I ŁUKASZA MŁODZIANOWSKICH za ufundowanie w całości wycieczki  do kina Cinema City z Bydgoszczy dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Z doinansowania do wyjazdu (koszty transportu) skorzystały również dzieci z klasy pierwszej i drugiej.
Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zorganizowanie spotkania z Mikołajem oraz zakup pazek dla dzieci.
Podziekowanie dla GMINY CHEŁMNO za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów.
Podziękowanie (certfikat) dla całej naszej społeczności za udział a akcji Szlachetna Paczka od Prezesa Zarzadu Stowarzyszenia WIOSNA ks. Jacka Stryczka- "Razem z nami zmieniasz świat na lepsze".
Podziękowania dla pana JERZEGO SKORUPSKIEGO  za przekazanie materiałów biurowych na potrzeby szkoły.
Podziękowania  od Starosty Chełmińskiego dla DYREKCJI,  NAUCZYCIELI i UCZNIÓW, którzy wzieli udział z Powiatowym Konkursie na najładniejszę wystawke z surówców wtórnych p. "Źródła energii odnawialnej".
Serdecznie dziękujemy UCZNIOM występującym oraz biorącym udział w organizacji uroczystości, która się odbyła z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w kościele starogrodzkim. Dziękujemy również RODZICOM za przywiezienie dzieci na miejsce uroczystosci.
Kochani!
Dziękujemy za udział w Rekordzie i potwierdzenie ilości uczestników oraz ilość fantomów. Jeszcze raz wielkie DZIĘKI i wielkie HURA dla Wszyskich!!!
Ekipa WOŚP
Serdeczne podziękowania dla UCZNIÓW I RODZICÓW od nauczycieli i pracowników szkoły za życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Dyrektor Ewa Kaczmarek i rada pedagogiczna otrzymali podziękowanie od Starosty Chełmińskiego za współpracę w realizacji pierwszego etapu projektu "Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu komptencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim".

 

Rok szkolny 2012/2013

Podziękowania dla p. DARIUSZA SABATOWSKIEGO za pożyczenie betoniarki na potrzeby szkoły.

Podziękowania  dla p. TOMASZA PLAKA za inicjatywę i pomoc w uzyskaniu telewizora do świetlicy szkolnej.

Podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym "W świecie zwierząt" od Starosty Chełmińskiego. Dziękując za nadesłane prace, wszystkim uczestnikom Pan Starosta gratuluje kreatywności i umiejętności plastycznych oraz zaprasza do udziału w kolejnych edycjach konkursu plastycznego.

Podziękowania dla  WÓJTA I RADY GMINY CHEŁMNO oraz STAROSTWA CHEŁMIŃSKIEGO za finansową pomoc w organizacji konkursu ortografiznego "O pióro Wójta" i "O pióro Starosty".

Podziękowania dla RADY RODZICÓW, WÓJTA I RADY GMINY CHEŁMNO za finansową pomoc w organizacji Dnia Dziecka.

Podziękowania dla Rady Rodziców za ufundowanie słodkich upominków na konkurs MAM TALENT.

Podziękowania  dla MAM  za upieczenie ciast na uroczystość DZIEN RODZICA  , a dla RADY RODZICÓW za pomoc w sfinansowaniu poczęstunku.

Podziękowanie i wyrazy uznania dla ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE za ogromny wkład poczas ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Akcja została przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.

Podziękowania  dla ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE od SALEZJAŃSKIEGO OŚRODKA MISYJNEGO za przekazanie kwoty 316 zł (zysk z kiermaszu) na misje jako dofinansowanie salezjańskiej działalnosci wychowawczo- opiekuńczej na rzecz ubogich dzieci i młodzieży.

Podziękowanie dla  firmy Pol-Hem za przekazanie szkole rejestratora cyfrowego.

Podziękowanie dla RODZICÓW ( p.Hinz, p.Kaźmierczak, p.Pachuta, p.Dekowska, p.Grendzicka, p.Przybycień, p.Gronowska, p.Łąpieś, p.Jarocka, p.Buchholz, p.Sowińska, p.Herbuś, p. Zaborowska) za upieczenie ciast na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Podziękowanie dla WSZYSTKICH (uczniów, rodziców, nauczycieli) za aktywną postawę w zbieraniu darów w ramach akcji "Szlachetna paczka".

Podziękowanie dla ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (GMINA CHEŁMNO) za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zakup paczek świątecznych dla uczniów oraz zorganizowanie wizyty Św. Mikołaja

 

Rok szkolny 2011/2012
 

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW, GMINY CHEŁMNO I PANA WÓJTA, SOŁECTWA KIEŁPIA za dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka.

Podziękowanie dla PANA WÓJTA KRZYSZTOFA WYPIJA za ufundowanie nagród na konkurs ortograficzny "O Pióro Wójta".

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW oraz MAM za upieczenie ciast na uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.

Podziękowanie dla PANA MICHAŁA DOMRZALSKIEGO "DISCO BAR- PRZYSIERSK"  za sponsorowanie BIEGU PO SCHODACH.

Podziękowanie dla WSZYSTKICH (uczniów, rodziców, nauczycieli) za aktywną postawę w zbieraniu darów w ramach akcji "Szlachetna paczka".

Podziękowanie dla ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (GMINA CHEŁMNO) za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zakup paczek świątecznych dla uczniów oraz zorganizowanie wizyty Św. Mikołaja

Rok szkolny 2010/2011 

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW, PANA WÓJTA, SOŁECTWA KIEŁPIA za dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka.

Podziękowanie dla PANA WÓJTA KRZYSZTOFA WYPIJA za ufundowanie nagród na konkurs ortograficzny "O Pióro Wójta".

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW oraz MAM za upieczenie ciast na roczystość z okazji DNIA RODZICA

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW oraz MAM za upieczenie ciast na uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.

Podziękowanie dla UCZNIÓW za przekazanie zysku z kiermaszu kartek świątecznych na zakup sztandaru szkolnego.

Podziękowanie dla UCZNIÓW  za przekazanie zysku z dyskoteki na zakup sztandaru szkolnego.

Podziękowanie dla WSZYSTKICH (uczniów, rodziców, nauczycieli) za aktywną postawę w zbieraniu darów w ramach akcji "Szlachetna paczka".

Podziękowanie dla ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (GMINA CHEŁMNO) za dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla uczniów

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW  za zakup paczek świątecznych dla uczniów oraz zorganizowanie wizyty Św. Mikołaja.

Rok szkolny 2009/2010 

Podziękowanie i wyrazy uznania dla ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE za ogromny wkład poczas ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Akcja została przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.

Podziękowanie od Jagody Szulc dla UCZNIÓW I RODZICÓW za pomoc finansową w walce z ciężką chorobą (przekazano cały zysk ze sprzedaży kartek świątecznych).

Podziękowanie od Jagody Szulc dla NAUCZYCIELI WRAZ Z DYREKTOREM SZKOŁY za pomoc finansową w walce z ciężką chorobą.

Podziękowanie dla UCZNIÓW, RODZICÓW,  NAUCZYCIELI I WSZYSTKICH, którzy wzięli udział w akcji charytatywnej "Szlachetna paczka".

Podziękowania dla UCZNIÓW   za  życzenia z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.Rok szkolny 2008/2009 

Podziękowanie dla RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDZSZKOLNEGO  za przygotowanie pomysłowych strojów na Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Podziękowanie dla KSIĘDZA PROBOSZCZA HENRYKA ŁOZIŃSKIEGO za przekazanie zeszytów dla uczniów.

Podziękowanie od UKS "Tarpan" Chełmno dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji BIEGU PO SCHODACH.

Podziękowanie dla SOŁECTW WSI BORÓWNO, DOLNY STAROGRÓD, KAŁDUS, KIEŁP, STAROGRÓD za pozytywnie rozpatrzenie wniosku szkoły i przekazanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego.

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za zakup oświetlenia dyskotekowego.

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW i GMINY CHEŁMNO za ufundowanie paczek świątecznych dla uczniów.

Podziękowanie dla KS. PROBOSZCZA HENRYKA ŁOZIŃSKIEGO za przekazanie trzech map na potrzeby edukacyjne.

Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Starogrodzie za uczestnictwo w konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej "Twoja wizja poczty w przyszłości"- przesłał Dyrektor Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu.

Podziękowania dla wszystkich UCZNIÓW za życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podziękowanie dla szkoły za współpracę przy realizacji imprezy turystycznej z cyklu "Z przyrodą za PAN BRAT"- Chełmno- Starogród 2008- oddział miejski PTTK w Toruniu.

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego.


Rok szkolny 2007/2008

 

Podziękowania dla ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE od Towarzystwa Nasz Dom za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Podziękowanie dla RADY RODZICÓW za dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka.

Podziękowanie dla p. WÓJTA KRZYSZTOFA WYPIJA  za dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka.

Podziękowanie dla p. STAROSTY ZDZISŁAWA GAMAŃSKIEGO za ufundowanie nagród na powiatowy konkurs ortograficzny "O Pióro Starosty".

Podziękowanie dla p. EWY FABIŃSKIEJ za zawiezienie uczniów na konkurs matematyczny.

Podziękowanie dla GOPS-U w Chełmnie za sfinansowanie wyjazdu na festyn w Toruniu.

Podziękowanie dla SOŁECTWA KIEŁPIA za przekazanie 400 zł na Dzień Dziecka.

Podziękowanie dla p. WÓJTA KRZYSZTOFA WYPIJA   za ufundowanie nagród na gminny konkurs ortograficzny "O Pióro Wójta"

Podziękowanie dla KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W STAROGRODZIE za upieczenie ciast na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Matki.

Podziękowanie  dla SOŁECTW BIEŃKÓWKI, KAŁDUSA, STAROGRODU, STAROGRODU DOLNEGO za dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego.       
    

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
    Starogród, 86-200 Chełmno1
  • 056 676 08 00

Galeria zdjęć