Nawigacja

Ogłoszenia | Zasady odbioru dziecka ze szkoły | DOWOZY 2016/2017 | INFORMACJE DLA RODZICÓW | WYPRAWKA SZKOLNA 2016 | RADA RODZICÓW | BIULETYNY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW | BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW | Dowozy uczniów | Raporty z ewaluacji wewnętrznej | Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015 | Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 | Podsumowanie pracy w I semestrze 2012/2013 | Podsumowanie pracy w roku szkolnym  2012/2013 | Sprawdzian szóstoklasisty po nowemu  od roku 2015 | GRYPA- profilaktyka | Grypa /AH1N1 | Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- wspólna sprawa | Projekt edukacyjny w gimnazjum | RODZICU- wyjeżdżasz za granicę? Pomyśl o szkole. | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | Dopalacze | Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. | Bezpieczny Internet | Czy nauczyciel może podać uczniowi leki? | Tekstowa podstrona

DLA RODZICÓW

Zasady odbioru dziecka ze szkoły

ZASADY BEZPIECZNEGO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

Opracowane zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dziecku  w szkole oraz zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom.

RODZICU

 1. Odbierając dziecko ze szkoły zawsze powiadom o tym wychowawcę lub nauczyciela,
  z którym uczeń ma planowanąlekcję lub zajęcia.
 2. Nie czekaj na dziecko w samochodzie, zawsze przyjdź po dziecko na teren szkoły (boisko, budynek szkoły).
 3. Odbierając dziecko podczas trwania opieki świetlicowej nie czekaj przed szkołą tylko przyjdź po dziecko na świetlicę
 4. Zwalniaj dziecko tylko i wyłącznie pisemnie lub osobiście. Na piśmie musi być data. Szkoła nie może zwalniać na podstawie informacji telefonicznej.
 5. Podaj do szkoły dane osób, które mogą odbierać dziecko. Poinformuj te osoby,
  że nauczyciel ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 6. Dziecko nie ma prawa jechać autobusem szkolnym do innej miejscowości niż miejsce zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach należy pisemnie zgłosić taką potrzebę na druku z pieczątką szkoły otrzymanym od wychowawcy. Pismo musi posiadać datę i być w całości napisane i podpisaneprzez rodzica.
 7. Jeśli z jakiś powodów nie można osobiście odbierać dziecka ze świetlicy należy indywidualnie ustalić zasady z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Starogrodzie, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
  Starogród, 86-200 Chełmno1
 • 056 676 08 00

Galeria zdjęć